Tanssiurheiluseura Bolero ry:n sääntömääräinen syyskokous

Aika: 1.12.2021 klo 17.30

Paikka: Boleron Sali, Uhrilähteenkatu 2 Turku.
Kokous pidetään kahvihuoneessa.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä, internet-linkki: https://meet.google.com/jxi-astj-oav
Kokouksessa käsitellään alla esitetyt sääntömääräiset asiat. Kohdan 14 muuna asiana käsitellään
muutosehdotus seuran sääntökohtaan ”16§ Nimenkirjoittajat”.
1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle
a. puheenjohtaja
b. sihteeri
c. kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d. ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. Päätetään kuinka monta jäsentä valitaan johtokuntaan (varsinaiset jäsenet 4-6hlö, varajäsenet 1-2hlö)
10. Valitaan jäsenten keskuudesta puheenjohtaja joka toinen vuosi
11. Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
12. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia
13. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
14. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Päätetään kokous

 

Kokouskutsu pdf-tiedostona

 

Pin It on Pinterest