Bolero on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 18 000 euron avustuksen Tanssilla Taitoa Elämään -hankkeeseen.

Hankkeen yksi tavoite on lisätä alaikäisten jäsenten määrää Tanssiurheiluseura Bolero ry:lle ja välillisesti Suomen Tanssiurheiluliitolle. Hankkeen tavoitteena on tuoda lajiamme tietoisuuteen viemällä paritanssia osaksi esi- ja alkuopetusta kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Hankkeen tavoitteena on tutkia olisiko tämä keino, josta voisi muodostaa uusi polku harrastuksen aloittamiselle. 

Seuran sisäisesti ideoidaan myös uusia jäsenhankinta malleja. Ideointien perusteella valitaan mallit ja jatketaan niiden työstämistä toteuttamisen suuntaan. Uudet jäsenhankinta mallit tarkoittaa uusia tapoja tavoittaa harrastajat, uuden tyyppisen sisällön luominen, matalan kynnyksen aloitus tai erilainen sisältö tunteihin. 

Toinen hankkeen tavoite, joka onnistuu paritanssin opetuksen kautta, on vuorovaikutustaitojen opettaminen. Parin kanssa toimiminen ja tanssiminen yhdessä on jatkuvaa vuorovaikutusta ja näiden valmiuksien opettelu kantaa pitkälle elämässä. Oppilaat oppivat peruselementtejä eri paritansseista ja samalla opiskellaan vuorovaikutuksen taitoja.

Näitä alla olevia esimerkki taitoja haluamme tuoda esille paritanssin opetuksen ohella:

  • Taidon tuoda ongelmallisia asioita esille rakentavalla tavalla.
  • Taidon olla loukkaantumatta jos/kun toinen antaa palautetta.
  • Taidon yrittää ratkaista asioita positiivisella tavalla ja yhdessä.
  • Taidon kuunnella toisen mielipiteitä ja reflektoida ja pohtia niitä suhteessa omiinsa.
  • Taidon kuunnella omaa kehoa ja sen liikettä suhteessa muihin. 

Hankkeen puitteissa starttaavat ryhmät syyskaudella 2024

Turku:

Torstaisin alkaen 29.8.
klo 17.00-17.45 Alle kouluikäisten pari-/ kilpatanssi UUSI! 
OKM TUETTU RYHMÄ hinta 45€

klo 19.00-20.00 Kouluikäisten pari-/kilpatanssi alkeet UUSI
OKM TUETTU RYHMÄ hinta 50€

Kaarina:

Sunnuntaisin alkaen 1.9.:
klo 13.00-14.00 Kouluikäisten pari-/kilpatanssin alkeet UUSI
OKM TUETTU RYHMÄ hinta 50€

klo 17.15-18.00 Alle kouluikäisten pari-/kilpatanssi 5-6v.
UUSI OKM TUETTU RYHMÄ hinta 45€

Hankkeen tapahtumat syyskaudelle 2024:

Päivitetään myöhemmin

 

Hankkeen puitteissa otamme yhteyttä varhaiskasvatuksen- ja esiopetuksen toimipisteisiin Turussa ja Kaarinassa. Mikäli haluat jo ilmoittaa kiinnostuksesi hanketta kohtaan, otathan yhteyttä carina.ahti@gmail.com

Seura kiittää Opetus- ja kulttuuriministeriötä!

Pin It on Pinterest