Tanssiurheiluseura Bolero ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään etäyhteydellä otsikossa mainittuna ajankohtana. Kokoukseen voivat äänivaltaisina osallistua kaikki jäsenmaksunsa kuluvana vuonna suorittaneet yli 15-vuotiaat jäsenet. Kokousta seuraamaan ovat tervetulleita myös muut tämän kutsun saaneet.

Aika 10.6.2021 klo 19.00

Paikka   Etäyhteydellä  https://meet.google.com/nuv-bmsm-upy

1. Avataan kokous
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Päätetään kokous

Pin It on Pinterest